Muziek is een middel om je gevoel uit te drukken.
De teksten van een lied verwoorden gevoelens.
Een lied kun je gebruiken om God te aanbidden

terug luisteren
Kerk
Nieuws
Reageren
Kerk
CONTACT
Luister live
verzoekplaat
God is getrouw, dat is de grondtoon van ons bestaan. Dat we ons altijd op Hem mogen richten en zeker weten dat Hij ons kent en ziet. Dat Hij bij ons is in al onze omstandigheden en ons draagt dwars door de moeite en het verdriet maar ook deelt in onze vreugde en blijdschap.
facebook
Zendtijd voor kerken
info
evenementen
programma's
actie
de GERON zend uit via

Zendtijd Voor Kerken
- De GERON is er voor iedereen met gevarieerde programma's -

WIJ moeten HELAAS STOPPEN per 1 januari - U of jij kunt ons nog redden !